poludniowa.7@wp.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że :

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z odpowiedzią na zgłoszoną sprawę (wiadomość) jest  JBS Adrian Radłowski. NIP 857-107-52-12. Południowa 7 72-346 Pobierowo
 2. dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 3. przysługują mi prawa:
  a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  d) do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;
 4. JBS Adrian Radłowski, jako administrator danych osobowych przechowywał będzie podane przeze mnie dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie – nie dłużej niż miesiąc od daty pozyskania tych danych;
 5. dotyczące mnie dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. JBS Adrian Radłowski deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;
 6. podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym załatwienia sygnalizowanej sprawy / udzielenia odpowiedzi.

Dobrowolne zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres poludniowa.7@wp.pl, telefonicznie na nr +48 512 679 173, względnie osobiście w siedzibie firmy JBS Adrian Radłowski. Południowa 7 72-346 Pobierowo

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.